Adatvédelmi nyilatkozat

A nyilatkozat célja
Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Peters Műszaki Kereskedelmi Kft. (Székhely: 2337 Délegyháza Üdülő sétány 1.; Cégjegyzékszám: 13-09-106889; Adószám: 13670146-2-13) által a www.petersmuszaki.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

Adatkezelő megnevezése
Név: Peters Műszaki Kereskedelmi Kft
Székhely: 2337 Délegyháza Üdülő sétány 1.
Telefonszám: 06-30-9424822
Email cím: petersmuszakishop@gmail.com
Adatvédelmi tisztviselő: Takács Péter

A kezelt személyes adatok köre
A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

       – Vezetéknév
       – Keresztnév
       – E-mail cím
       – Jelszó
       – Jelszó megerősítése

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket frissítse, illetve időközönként módosítsa.

GDPR előírásnak megfelelve személyes adatot nem tárolunk ! 

Adataidat az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb odafigyeléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok
A Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Cégünk hírleveleket nem küld és személyes adatait nem adja ki harmadik félnek.

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
Az Adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére az Ügyfél önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
(Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

Az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.petersmuszaki.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, személyre szabott ajánlat készítése/küldése az Ügyfeleknek.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció és a www.petersmuszaki.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart, jogos érdek alapján.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
www.petersmuszaki.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

www.petersmuszaki.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltató:

InterPest Kft. 

 1061 Budapest Liszt Ferenc tér 10.  

Telefon: 301-08-16


Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.


Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2337 Délegyháza Üdülő stny. 1.

Email: petersmuszakishop@gmail.com

Az Ügyfél az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Hírlevelek (Cégünk nem küld hírlevelet)

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Záró rendelkezések
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az oldal biztonságát védelem garantálja.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.petersmuszaki.huweboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Kosár

A kosarad üres

Vissza a vásárláshoz